Legislatie
Politica si criteriile de remunerare a Administratorilor si a Directorului General

Avand in vedere OUG 109/2011(M,C) privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC CET HIDROCARBURI SA ARAD Nr. 4/21.04.2017 privind aprobarea contractelor de administrare pentru mandatul 2017-2021 ale membrilor Consiliului de administratie, Decizia Consiliului de Administratie Nr. 12/08.08.2017 prin care s-a aprobat contractul de mandat al Directorului General pentru perioada 2017-2021, Contractele de mandat ale Administratolrilor si Contractul de mandat al Directorului General:

  • Politica si criteriile de remunerare a Administratorilor

  Administratorii SC CET HIDROCARBURI SA ARAD isi desfasoara activitatea in baza Contractelor de Mandat.
  Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani din data de 21 Aprilie 2017 pana in data de 21 aprilie 2021.
  Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Nr. 5/24.05.2017 s-a stabilit ca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie cuvenita de perioada mandatului in curs va fi dintr-o remuneratie bruta fixa lunara care reprezinta 69% din salariul mediu brut pe unitate.
In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza 2 (doua) comitete:
- Comitetul de nominalizare si remunerare
- Comitetul de audit
      
  • Politica si criteriile de remunerare a Directorului General

   Directorul General al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD numit de catre Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza Contractului de Mandat.
   Mandatul Directorului General potrivit Deciziei consiliului de Administratie Nr. 12/08.08.2017 este de 4 (patru) ani, din data de 21 august 2017 pana in data de 20 Aprilie 2021.
   Prin Decizia Consiliului de administratie Nr. 12/08.08.2017 si Nr. 14/15.09.2017 s-au aprobat drepturile si remuneratia Directorului General formata dintr-o remuneratie bruta fixa lunara si o remuneratie variabila anuala.
   

      Consiliul de Administratie al
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD