Informare privind activitatea cu pericol potential de producere 
a unui accident major in care este implicata o substanta periculoasa    
   conform Legii nr59/2016
In conformitate cu Legea nr.59 din 11.04.2016 ,SC CET HIDROCARBURI S.A. este clasificata ca unitate prezentand potential de accident major in care este implicata o substanta periculoasa,la categoria nivel inferior.
Incadrarea se face din cauza existentei unei capacitati de depozitare de peste 2500 tone produse petroliere lichide.


UNITATEA ECONOMICA                                :
ADRESA UNITATII                                          :
TITULARUL ACTIVITATII                              :
SEDIUL SOCIAL AL TITULARULUI              :
PROFILUL DE ACTIVITATE AL UNITATII   :

CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE (CET) HIDROCARBURI ARAD
ARAD,B-dul IULIU MANIU,Nr. 65-71
S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE (CET) HIDROCARBURI S.A. ARAD
ARAD,B-dul IULIU MANIU,Nr. 65-71
Producerea energiei termice si electrice prin arderea combustibililor(hidrocarburi)
Lista substantelor periculoase aflate pe amplasamentul unitatii economice: 
  • pacura

Tipul activitatilor in care este implicata substanta:
  • depozitare
  • incalzire
  • manipulare
  • ardere in focarele a doua cazane

Substanta periculoasa prezinta pericol de afectare a mediului din cauza unor scurgeri accidentale care pot ajunge pe sol,in apa freatica sau in apa de suprafata,precum si pericol de incediu.
Zona in care este situata unitatea nu prezinta hazarduri naturale majore,dar este o zona joasa cu nivel ridicat al panzei de apa freatica.
Organizarea a depus o notificare in conformitate cu prevederile legale.
In situatia producerii unui accident in care este implicata substanta periciloasa,unitatea este obligata sa notifice in cel mai scurt timp,autoritatea competenta si sa ia masurile de limitare a efectelor.
In functie de gravitatea accidentului,autoritatea publica competenta (S R A P) avertizeaza populatia si stabileste conduita acesteia.
Ultima vizita pe amplasament a autoritatilor competenta a avut loc in data de 23.08.2018
Titularul a depus notificarea prevazuta la art. 7 alin (1) la secretariatul de risc de la Agentia pentru Protectia Mediului Arad