Lista Restantierilor

Situatia restantierilor reprezinta soldul asociatiilor de proprietari/locatari la data de 31.07.2019,
care inregistreaza intarzieri la plata energiei termice pentru facturi emise pana la data de 30.04.2019 si neincasate la 31.07.2019
si penalizari calculate pana la data de 30.04.2019, neincasate la 31.07.2019.
In aceasta nu sunt cuprinse asociatiile care inregistreaza restante la servicii si/sau penalitati, a caror valoare este sub 10 lei.
Situatia se actualizeaza lunar, dupa ce vor fi operate toate ordinele de plata aferente lunii de raportare.
Pentru recuperarea creantelor, societatea noastra vine in intimpinarea clientilor prin aprobarea (la cererea acestora), a unor grafice de plata. Astfel, datoria acumulata poate fi esalonata la plata. Acceptarea esalonarii nu inlatura calculul penalitatilor, acestea calculandu-se pana la data achitarii integrale a debitului, dar nu mai mult decat valoarea facturii pentru care au fost calculate.
In situatia in care sumele nu sunt incasate, sau nu fac obiectul unui grafic de esalonare (angajament de plata), societatea va proceda la debransarea clientilor in cauza.
Pe langa disconfortul creat de lipsa incalzirii si a apei calde, pentru a fi rebransati la reteaua de termoficare, clientii trebuie sa achite restanta sau prima rata din graficul de esalonare, impreuna cu taxa de rebransare, care in prezent este de 524.98 lei pentru rebransarea apei calde si 558.53 lei pentru rebransarea incalzirii. Dupa indeplinirea acestor conditii, clientul este rebransat la reteaua de termoficare in termen de maxim 3 zile de la efectuarea platii. Dupa ce creanta a indeplinit conditiile de exigibilitate, clientul restantier va fi actionat in judecata, situatie care atrage dupa sine si alte cheltuieli suplimentare, pe care nu ni le dorim.
Pentru nelamuririle legate de componenta soldului, va puteti adresa telefonic la numerele: 0257-307781, 0257-307776 sau la sediul societatii - Birou Relatii cu Publicul, conform programului afisat pe pagina de start, sau la tel. 0257-307775.
 
Va prezentam aici tabelul cu situatia restatierilor