Comunicate

Efectuarea probelor de etanșeitate pe rețelele de termoficare secundar pentru încălzire

SC CET Hidrocarburi SA anunţă utilizatorii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, începerea probelor de etanşeitate pe reţelele de termoficare secundar pentru încălzire din data de 25 septembrie 2023.

Rugăm asociaţiile de proprietari/locatari şi agenţi economici care au intervenit la instalaţiile de încălzire să-şi finalizeze lucrările, pentru evitarea problemelor de orice natură cauzate de operaţiunile de verificare ce urmează a se efectua până la pornirea încălzirii. În cazul în care se constată neetanşeităţi (scurgeri de apă la instalaţia interioară) asociaţiile de proprietari/locatari şi agenţi economici se pot adresa Dispeceratului de termoficare al CET Hidrocarburi, la telefon 0257/231367, 0357/412244, acesta având program permanent.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Acord de mediu

MUNICIPIUL ARAD PRIN SERVICIUL INVESTIȚII, titular al proiectului – ”DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE AMPLASAMENT; CONSTRUIRE SURSĂ DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ LA CET HIDROCARBURI SA”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE AMPLASAMENT; CONSTRUIRE SURSĂ DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTA EFICIENȚĂ LA CET HIDROCARBURI SA” propus a fi realizat în Municipiul Arad, Calea Iuliu Maniu, nr. 65 – 71 (CF 307811, 307809 și 359603), Jud. Arad.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad, în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 14:00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Program distribuire borderouri

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD, anunţă administratorii blocurilor ai căror locatari au solicitat supliment energie termică, că pot ridica Procesele verbale (anexa 4 cu consum Gcal în condominiu pentru apă caldă) și Situația cu consumurile defalcate pe beneficiari (anexa 5a – repartizare Gcal apă caldă pentru supliment energie) de la sediul societății pe Bd. Iuliu Maniu nr. 65 – 67, în zilele de joi 07.09.2023 și vineri 08.09.2023 între orele 08:00 – 16:00. Predarea acestora se face la sediul societății, în perioada de mai sus.

Consumurile în condominii, Gcal energie termică pentru apă caldă cu volumul de apă aferent cu beneficiarii suplimentului de energie, precum și modelul de borderou pentru titularii suplimentului de energie (anexa 5a) se pot descărca de pe site-ul www.cetharad.ro, secțiunea Suport clienți/Ajutor supliment energie, cu informații necesare completării și transmiterii.

Anexa 5a se transmit cu nume și prenume reprezentant titular contract, semnătură și ștampilă (după caz). Informații la telefon 0257/307781.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Citirea contoarelor de apă caldă după cum urmează:

CET HIDROCARBURI SA  informează consumatorii cu privire la programul de citire a contoarelor de apă caldă și încălzire, care se efectuează după cum urmează:

  • 29.08.2023 – PT 2 Miron Costin; PT 1 Gară; PT 1A Micălaca; PT 5 Zona III; PT Ocsko Terezia; PT 6 Vânători; PT 2 Micălaca; PT 25 Liceul Industrial; PT Paroșeni; PT Aradul Nou; PT 5 Gradiște; PT 21 Eroul Necunoscut; PT 23 Teba; PT 4C Depozit Mobilă; PT 9 Spital Matern; Agenți economici.
  • 30.08.2023 – PT UTA; PT Pasaj Micălaca; PT 8 Policlinică; PT 6 Dispecerat; PT 6V; PT 4 Macul Roșu; PT 3 Udrea; PT 19; PT 4 Zona II; PT 2 Micălaca; PT 24 Maiakovski; PT 7 Metalul; PT 22 Ursului; PT 3V; PT 21 Eroul Necunoscut; PT Simion Balint; PT 3 Micălaca; PT 1 Micălaca; PT 11 Teatru; PT 2 Pădurice; PT 1V; PT 2V; PT 2/I; PT 10 Astoria; PT UTA; PT 14 Spital Dermato; PT 8V; Agenți economici.
  • 31.08.2023 – PT 3 Micălaca; PT 1 Micălaca; PT 11 Teatru; PT 2′ Pădurice; PT 1V; PT 2V; PT 2/I; PT 10 Astoria; PT UTA; PT 14 Spital Dermato; PT 2 Zona V; PT 18 Faleza Sud; PT 32 Faleza Sud; PT 15 CTP; PT 2/II Dinamo; PT 8V; Agenți economici.

Cititorii vor purta legitimații având sigla SC CET Hidrocarburi SA.

Citirile de la consumatori pot fi preluate la:

Atelier contoare – tel/fax 0357/444550

Întreruperea furnizării energiei termice pentru încălzire

Având în vedere evoluţia temperaturilor exterioare din ultimele zile precum şi Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, anunţăm utilizatorii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, întreruperea furnizării energiei termice pentru încălzire, de vineri 21.04.2023.

Informăm consumatorii că reţelele de termoficare rămân sub presiune, iar pentru intervenţii sau modificări la instalaţiile de încălzire este necesar anunţarea furnizorului la Dispeceratul de termoficare la telefon 0257/231367, 0357/412233, acesta având program permanent.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Începerea furnizării energiei termice pentru încălzire

În vederea pregătirii funcționării în bune condiții a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Arad, pentru sezonul de încălzire 2022 – 2023 și având în vedere scăderea temperaturilor exterioare, CET Hidrocarburi va începe probele la cald.

Astfel, vineri 28 octombrie, începând cu ora 08:00 vor demara probele la cald ale instalațiilor de încălzire. Pornirea se va realiza etapizat, căldura se va livra la parametri reduși, plecarea din punctele și modulele termice va fi reglată la 40 grade C. 

În cazul în care se constată neetanşeităţi la instalaţia interioară, asociaţiile de proprietari/locatari se pot adresa Dispeceratului de termoficare al CET Hidrocarburi, la telefon 0257/231367 sau 0357/412233, acesta având program permanent.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Sistare furnizare energie termică pentru apa caldă de consum

Având în vedere necesitatea lucrărilor de mentenanță a rețelei de termoficare primar, pentru următorul sezon de încălzire, CET Hidrocarburi anunţă utilizatorii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, întreruperea furnizării energiei termice pentru apa caldă de consum în perioada: 10.10.2022 ora 08:00 până în 11.10.2022 ora 18:00.

Vor fi afectați consumatorii din imobilele cuprinse între străzile: B-dul Revoluției, str. Nelu Aristide Dragomir și str. Miron Costin.  

Vă prezentăm scuze pentru disconfortul creat, și vă mulțumim pentru înțelegere.

                                                                                                                                                                                                                                                       Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad 

Sistarea furnizării energiei termice pentru încălzire pe timpul zilei

Având în vedere evoluția temperaturilor exterioare din ultimele zile și prognoza următoarelor zile, anunțăm utilizatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, că vom sista furnizarea energiei termice pentru încălzire, începând cu data de 25.03.2022, între orele 10:00 – 20:00.

Pentru orice probleme, care ar putea să apară, la instalațiile de termoficare, consumatorii se pot adresa Dispeceratului de termoficare la telefon: 0257/231367, 0357/412233, acesta având program permanent.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad