Comunicate

Program distribuire borderouri

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD, anunţă administratorii blocurilor ai căror locatari au solicitat supliment energie termică, că pot ridica Procesele verbale (anexa 4 cu consum Gcal în condominiu pentru apă caldă) și Situația cu consumurile defalcate pe beneficiari (anexa 5a – repartizare Gcal apă caldă pentru supliment energie) de la sediul societății pe Bd. Iuliu Maniu nr. 65 – 71, în zilele de vineri 07.06.2024 între orele 10:00 – 16:00 și luni 10.06.2024 între orele 08:00 – 16:00. Predarea acestora se face la sediul societății, în perioada de mai sus.

Consumurile în condominii, Gcal energie termică pentru apă caldă cu volumul de apă aferent cu beneficiarii suplimentului de energie, precum și modelul de borderou pentru titularii suplimentului de energie (anexa 5a) se pot descărca de pe site-ul www.cetharad.ro, secțiunea Suport clienți/Supliment energie, cu informații necesare completării și transmiterii.

Anexa 5a se transmite cu nume și prenume reprezentant titular contract, semnătură și ștampilă (după caz). Informații la telefon 0257/307781.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Citirea contoarelor de apă caldă și încălzire după cum urmează:

CET HIDROCARBURI SA  informează consumatorii cu privire la programul de citire a contoarelor de apă caldă și încălzire, care se efectuează după cum urmează:

  • 29.05.2024 – PT 2 Miron Costin; PT 1 Gară; PT 1A Micălaca; PT 5 Zona III; PT Ocsko Terezia; PT 6 Vânători; PT 2 Micălaca; PT 25 Liceul Industrial; PT Paroșeni; PT Aradul Nou; PT 5 Gradiște; PT 21 Eroul Necunoscut; PT 23 Teba; PT 4C Depozit Mobilă; PT 9 Spital Matern; Agenți economici.
  • 30.05.2024 – PT UTA; PT Pasaj Micălaca; PT 8 Policlinică; PT 6 Dispecerat; PT 6V; PT 4 Macul Roșu; PT 3 Udrea; PT 19; PT 4 Zona II; PT 2 Micălaca; PT 24 Maiakovski; PT 7 Metalul; PT 22 Ursului; PT 3V; PT 21 Eroul Necunoscut; PT Simion Balint; PT 3 Micălaca; PT 1 Micălaca; PT 11 Teatru; PT 2 Pădurice; PT 1V; PT 2V; PT 2/I; PT 10 Astoria; PT UTA; PT 14 Spital Dermato; PT 8V; Agenți economici.
  • 31.05.2024 – PT 3 Micălaca; PT 1 Micălaca; PT 11 Teatru; PT 2′ Pădurice; PT 1V; PT 2V; PT 2/I; PT 10 Astoria; PT UTA; PT 14 Spital Dermato; PT 2 Zona V; PT 18 Faleza Sud; PT 32 Faleza Sud; PT 15 CTP; PT 2/II Dinamo; PT 8V; Agenți economici.

Cititorii vor purta legitimații având sigla SC CET Hidrocarburi SA.

Citirile de la consumatori pot fi preluate la:

Atelier contoare – tel/fax 0357/444550

Autorizație integrată de mediu

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA anunță publicului interesat asupra supunerii dezbaterii publice a documentației în vederea solicitării autorizației integrate de mediu pentru activitatea încadrată la cod CAEN 3530 furnizarea de abur și aer condiționat – activitate IPPC conform Legii 278/2013 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, punctul 1.1 Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală, egală sau mai mare de 50 MW al Anexei 1 (punctul 2), dezbatere care va avea loc la sediul APM Arad, Splaiul Mureșului, FN în data de 30.04.2024, începând cu ora 14:00.
Documentația (formularul de solicitare și raportul de amplasament) poate fi consultată pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Arad (www.apmar.anpm.ro) domeniul Reglementări – Autorizația Integrată de mediu și la sediul SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr.65-71, jud. Arad, între orele 08:00 – 16:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, până la data de 29.04.2024.

Întreruperea furnizării energiei termice pentru încălzire

Având în vedere evoluţia temperaturilor exterioare din ultimele zile precum şi Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, anunţăm consumatorii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, întreruperea furnizării energiei termice pentru încălzire începând de sâmbătă 27.04.2024 ora 09:00.

Reţelele de termoficare rămân sub presiune, iar pentru intervenţii sau modificări la instalaţiile de încălzire este necesar anunţarea furnizorului la Dispeceratul de termoficare la telefon 0257/231367, 0357/412233, acesta având program permanent.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Licitaţie deschisă cu strigare

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD organizează licitaţie deschisă cu strigare pentru dezmembrare şi valorificare rețele termice Aradul Nou (Nr.inv. 100075, 100101):

  • Dn 400 – 4160 ml
  • Tabla izolație 0,5 mm – 6240 mp

Preț de pornire licitație: 679.286,4 lei fara TVA.

Dezmembrarea rețelei  se va face pe cheltuiala proprie a firmei desemnată câstigătoare.

Licitaţia va avea loc la sediul centralei din strada Iuliu Maniu nr. 65-71 în data de 23.04.2024 ora 10:00 şi se va repeta în următoarele date:

  • 30.04.2024 ora 10:00
  • 07.05.2024 ora 10:00, în caz de neadjudecare.

Informații suplimentare la Serviciul Achiziții-Patrimoniu-Transport tel. 0257/307764.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Reluarea furnizării energiei termice pentru încălzire

Având în vedere evoluţia temperaturilor exterioare pentru zilele următoare precum şi Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, anunţăm consumatorii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, reluarea furnizării energiei termice pentru încălzire începând de miercuri 17.04.2024 ora 18:00.

De asemenea, în cazul în care există consumatori care au demarat deja lucrări la instalațiile interioare, pentru evitarea unor situații nedorite (inundații etc.) aceștia trebuie obligatoriu să-și închidă căldura din căminele de branșament ale imobilelor.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că facem toate eforturile necesare pentru confortul abonaților noștri.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Anunț casierie Vlaicu

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD, începând din data de 15.04.2024 activitatea casieriei Vlaicu se suspendă pe perioadă nedeterminată.

Vă prezentăm scuze pentru disconfortul creat, şi vă mulţumim pentru înţelegere.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Începerea furnizării energiei termice pentru încălzire

În vederea pregătirii funcţionării în bune condiţii a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Arad, pentru sezonul de încălzire 2023 – 2024 şi având în vedere scăderea temperaturilor exterioare, CET Hidrocarburi va începe probele la cald.

Astfel, luni 06 noiembrie, începând cu ora 00:00 vor demara probele la cald ale instalaţiilor de încălzire. Pornirea se va realiza etapizat, căldura se va livra la parametrii reduşi, plecarea din punctele şi modulele termice va fi reglată la 400C.

În cazul în care se constată neetanşeităţi la instalaţia interioară, asociaţiile de proprietari/locatari se pot adresa Dispeceratului de termoficare al CET Hidrocarburi, la telefon 0257/231367 sau 0357/412233, acesta având program permanent.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Efectuarea probelor de etanșeitate pe rețelele de termoficare secundar pentru încălzire

SC CET Hidrocarburi SA anunţă utilizatorii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, începerea probelor de etanşeitate pe reţelele de termoficare secundar pentru încălzire din data de 25 septembrie 2023.

Rugăm asociaţiile de proprietari/locatari şi agenţi economici care au intervenit la instalaţiile de încălzire să-şi finalizeze lucrările, pentru evitarea problemelor de orice natură cauzate de operaţiunile de verificare ce urmează a se efectua până la pornirea încălzirii. În cazul în care se constată neetanşeităţi (scurgeri de apă la instalaţia interioară) asociaţiile de proprietari/locatari şi agenţi economici se pot adresa Dispeceratului de termoficare al CET Hidrocarburi, la telefon 0257/231367, 0357/412244, acesta având program permanent.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Acord de mediu

MUNICIPIUL ARAD PRIN SERVICIUL INVESTIȚII, titular al proiectului – ”DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE AMPLASAMENT; CONSTRUIRE SURSĂ DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ LA CET HIDROCARBURI SA”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE AMPLASAMENT; CONSTRUIRE SURSĂ DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTA EFICIENȚĂ LA CET HIDROCARBURI SA” propus a fi realizat în Municipiul Arad, Calea Iuliu Maniu, nr. 65 – 71 (CF 307811, 307809 și 359603), Jud. Arad.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad, în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 14:00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Sistarea furnizării energiei termice pentru încălzire pe timpul zilei

Având în vedere evoluția temperaturilor exterioare din ultimele zile și prognoza următoarelor zile, anunțăm utilizatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, că vom sista furnizarea energiei termice pentru încălzire, începând cu data de 25.03.2022, între orele 10:00 – 20:00.

Pentru orice probleme, care ar putea să apară, la instalațiile de termoficare, consumatorii se pot adresa Dispeceratului de termoficare la telefon: 0257/231367, 0357/412233, acesta având program permanent.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad