Comunicate

Citirea contoarelor de apă caldă și încălzire după cum urmează:

CET HIDROCARBURI SA  informează consumatorii cu privire la programul de citire a contoarelor de apă caldă și încălzire, care se efectuează după cum urmează:

  • 27.02.2024 – PT 2 Miron Costin; PT 1 Gară; PT 1A Micălaca; PT 5 Zona III; PT Ocsko Terezia; PT 6 Vânători; PT 2 Micălaca; PT 25 Liceul Industrial; PT Paroșeni; PT Aradul Nou; PT 5 Gradiște; PT 21 Eroul Necunoscut; PT 23 Teba; PT 4C Depozit Mobilă; PT 9 Spital Matern; Agenți economici.
  • 28.02.2024 – PT UTA; PT Pasaj Micălaca; PT 8 Policlinică; PT 6 Dispecerat; PT 6V; PT 4 Macul Roșu; PT 3 Udrea; PT 19; PT 4 Zona II; PT 2 Micălaca; PT 24 Maiakovski; PT 7 Metalul; PT 22 Ursului; PT 3V; PT 21 Eroul Necunoscut; PT Simion Balint; PT 3 Micălaca; PT 1 Micălaca; PT 11 Teatru; PT 2 Pădurice; PT 1V; PT 2V; PT 2/I; PT 10 Astoria; PT UTA; PT 14 Spital Dermato; PT 8V; Agenți economici.
  • 29.02.2024 – PT 3 Micălaca; PT 1 Micălaca; PT 11 Teatru; PT 2′ Pădurice; PT 1V; PT 2V; PT 2/I; PT 10 Astoria; PT UTA; PT 14 Spital Dermato; PT 2 Zona V; PT 18 Faleza Sud; PT 32 Faleza Sud; PT 15 CTP; PT 2/II Dinamo; PT 8V; Agenți economici.

Cititorii vor purta legitimații având sigla SC CET Hidrocarburi SA.

Citirile de la consumatori pot fi preluate la:

Atelier contoare – tel/fax 0357/444550

Program distribuire borderouri

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD, anunţă administratorii blocurilor ai căror locatari au solicitat ajutor de încălzire și supliment energie termică, că pot ridica Procesele verbale (anexa 4 cu consum Gcal în condominiu pentru încălzire și apă caldă) și Situația cu consumurile defalcate pe beneficiari (anexa 5 – repartizare Gcal încălzire și anexa 5a – repartizare Gcal apă caldă pentru supliment energie) de la sediul societății pe Bd. Iuliu Maniu nr. 65 – 71, în zilele de joi 08.02.2024 și vineri 09.02.2024 între orele 08:00 – 16:00. Predarea acestora se face la sediul societății, în perioada de mai sus.

Consumurile în condominii, Gcal energie termică încălzire cu beneficiarii ajutorului de încălzire și Gcal energie termică pentru apă caldă cu volumul de apă aferent cu beneficiarii suplimentului de energie, precum și modelul de borderou pentru titularii ajutorului de încălzire (anexa 5) și suplimentului de energie (anexa 5a) se pot descărca de pe site-ul www.cetharad.ro, secțiunea Suport clienți/Ajutor încălzire și supliment energie, cu informații necesare completării și transmiterii.

Anexa 5 și 5a se transmit cu nume și prenume reprezentant titular contract, semnătură și ștampilă (după caz). Informații la telefon 0257/307781.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Obținerea Autorizației Integrate de Mediu

                                                                        ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării pentru obținerea Autorizației Integrate de Mediu

care va fi depusă la Agenția de Protecție a Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad, situată în Arad, B-dul. Iuliu Maniu, nr. 65-71, în scopul desfășurării activității:

                            Cod CAEN:                   3530 – Furnizare de abur și aer condiționat                                                                                                                                                                                                                Cod NOSE-P:                101.02 – Producerea energiei termice                                                                                                                                                                                                                        Cod SNAP2:                 01-0301

prevăzută în anexa 1 a OUG 152/2005, aprobată prin Legea 84/2006 în categoria 1.1. Instalații de ardere cu o putere termică nominală mai mică de 50 MW.

Solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu se referă la: CAF 4 și CAF 5 – instalații modificate.

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul APM Arad – între orele 08:30 – 16:00.

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul APM Arad sau electronic la adresa de e-mail: office@apmar.anpm.ro până la data de 07.02.2024.

Casierie Vlaicu

SC CET Hidrocarburi SA anunță: din data de 11 decembrie 2023 se reia activitatea casieriei din Vlaicu.

Începerea furnizării energiei termice pentru încălzire

În vederea pregătirii funcţionării în bune condiţii a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Arad, pentru sezonul de încălzire 2023 – 2024 şi având în vedere scăderea temperaturilor exterioare, CET Hidrocarburi va începe probele la cald.

Astfel, luni 06 noiembrie, începând cu ora 00:00 vor demara probele la cald ale instalaţiilor de încălzire. Pornirea se va realiza etapizat, căldura se va livra la parametrii reduşi, plecarea din punctele şi modulele termice va fi reglată la 400C.

În cazul în care se constată neetanşeităţi la instalaţia interioară, asociaţiile de proprietari/locatari se pot adresa Dispeceratului de termoficare al CET Hidrocarburi, la telefon 0257/231367 sau 0357/412233, acesta având program permanent.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Efectuarea probelor de etanșeitate pe rețelele de termoficare secundar pentru încălzire

SC CET Hidrocarburi SA anunţă utilizatorii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, începerea probelor de etanşeitate pe reţelele de termoficare secundar pentru încălzire din data de 25 septembrie 2023.

Rugăm asociaţiile de proprietari/locatari şi agenţi economici care au intervenit la instalaţiile de încălzire să-şi finalizeze lucrările, pentru evitarea problemelor de orice natură cauzate de operaţiunile de verificare ce urmează a se efectua până la pornirea încălzirii. În cazul în care se constată neetanşeităţi (scurgeri de apă la instalaţia interioară) asociaţiile de proprietari/locatari şi agenţi economici se pot adresa Dispeceratului de termoficare al CET Hidrocarburi, la telefon 0257/231367, 0357/412244, acesta având program permanent.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

Acord de mediu

MUNICIPIUL ARAD PRIN SERVICIUL INVESTIȚII, titular al proiectului – ”DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE AMPLASAMENT; CONSTRUIRE SURSĂ DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ LA CET HIDROCARBURI SA”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE AMPLASAMENT; CONSTRUIRE SURSĂ DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTA EFICIENȚĂ LA CET HIDROCARBURI SA” propus a fi realizat în Municipiul Arad, Calea Iuliu Maniu, nr. 65 – 71 (CF 307811, 307809 și 359603), Jud. Arad.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad, în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 14:00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Sistarea furnizării energiei termice pentru încălzire pe timpul zilei

Având în vedere evoluția temperaturilor exterioare din ultimele zile și prognoza următoarelor zile, anunțăm utilizatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, că vom sista furnizarea energiei termice pentru încălzire, începând cu data de 25.03.2022, între orele 10:00 – 20:00.

Pentru orice probleme, care ar putea să apară, la instalațiile de termoficare, consumatorii se pot adresa Dispeceratului de termoficare la telefon: 0257/231367, 0357/412233, acesta având program permanent.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad