Legislație

Politica și criteriile de remunerare a Administratorilor și a Directorului General

Având în vedere OUG 109/2011(M,C) privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC CET Hidrocarburi SA Arad Nr. 4/21.04.2017 privind aprobarea contractelor de administrare pentru mandatul 2017 – 2021 ale membrilor Consiliului de administrație, Decizia Consiliului de Administrație Nr. 12/08/08/2017 prin care s-a aprobat contractul cu mandat al Directorului General pentru perioada 2017-2021, contractele de mandat ale administratorilor și contractul de mandat al Directorului General:

  • Politica și criteriile de remunerare a Administratorilor:

Administratorii SC CET Hidrocarburi SA Arad își desfășoară activitatea în baza Contractelor de Mandat.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani dindata de 21 Aprilie 2017 până în data de 21 Aprilie 2021.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Nr.5/24.05.2017 s-a stabilit că remunerația membrilor Consiliului de Administrație cuvenită de perioada mandatului în curs va fi dintr-o remunerație fixă lunară care reprezintă 69% din salariul brut pe unitate.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează 2 (două) comitete:

  • – Comitetul de nominalizare și remunerare
  • – Comitetul de audit
  • Politica și criteriile de remunerare a Directorului General

Directorul General al SC CET Hidrocarburi SA Arad numit de către Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Contractului de Mandat.

Mandatul Directorului General potrivit Deciziei Consiliului de administrație Nr. 12/08.08.2017 este de 4 (patru) ani, din data de 21 August 2017 până în data de 20 Aprilie 2021.

Prin Decizia Consiliului de Administrație Nr. 12/08.08.2018 și Nr. 14/15.09.2017 s-au probat drepturile și remunerația Directorului General formată dintr-o remunerație brută fixă lunară și o fremunerație variabilă anuală.

Consiliul de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD