Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024