Mediu

Informare privind activitatea cu pericol potențial de producere a unui accident major în care este implicată o substanță periculoasă conform Legii nr. 59/2016

S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A. ARAD se află sub incidenţa Directivei SEVESO Nr. 2012/18/UE  – *Risc minor.

Conform Legii nr. 59/11.04.2016, S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A. ARAD este clasificată ca unitate cu potențial de accident major în care este implicată o substanță periculoasă, PĂCURA, la categoria *nivel inferior, din cauza existenței unei capacități de stocare mai mari de 2500 tone produse petroliere lichide, existente pe amplasament.

Cantitatea de PĂCURĂ stocată pe platforma societăţii, a fost transferată la Rezerva de Stat, în anul 2019, în prezent, existând doar resturi de păcură, în rezervoare, care urmează să fie dezafectate, iar zona aferentă, ecologizată

UNITATEA ECONOMICĂ:

CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE (CET) HIDROCARBURI ARAD

ADRESA UNITĂȚII:

 Arad, b-dul Iuliu Maniu, nr. 65-71

TITULARUL ACTIVITĂȚII:

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE (CET) HIDROCARBURI SA ARAD

SEDIUL SOCIAL AL TITULARULUI:

Arad, b-dul Iuliu Maniu, nr. 65-71

PROFILUL DE ACTIVITATE AL UNITĂȚII:

Producerea energiei termice și electrice prin arderea combustibililor (hidrocarburi)

Lista substanțelor aflate pe amplasamentul unității economice:

  • păcură

Tipul activităților în care este implicată substanța:

  • depozitare
  • încălzire
  • manipulare
  • ardere în focarele a  două cazane

Substanța periculoasă prezintă pericol de afectare a mediului din cauza unor scurgeri accidentale care pot ajunge pe sol, în apa freatică sau în apa de suprafață, precum și pericol de incendiu.

Zona în care este situată unitatea nu prezintă hazarduri naturale majore, dar este o zonă joasă cu nivel ridicat al pânzei de apă freatică.

Organizarea a depus o notificare în conformitate cu prevederile legale.

În situația producerii unui accident în care este implicată substanța periculoasă, unitatea este obligată să notifice în cel mai scurt timp, autoritatea competentă și să ia măsurile de limitare a efectelor.

În funcție de gravitatea accidentului, autoritatea publică conmpetentă (S R A P) avertizează populația și stabilește conduita acesteia.

Ultima vizită de amplasament a autorităților competente a avut loc în data de 23.08.2018.