Ajutor de Încălzire

Informare

Consumurile pe condominii și beneficiarii ajutorului de încălzire se pot identifica în tabelul << Beneficiari ajutor încălzire >> după cod client (număr fișă), datele se vor trece în Anexa 3 descărcată de pe site: nume client (asociație), număr fișă (cod client), nume administrator, nume beneficiar ajutor încălzire (poziția 3 din anexa), număr apartament (poziția 1), cantitatea de Gcal defalcată pe apartamente (pozitia 9), etc.

Anexa 3 se trimite pe e-mail la : abonati@cetharad.ro sau petre.sfasie@cetharad.ro sau fax. 0257/270407. Transmiterea borderourilor (Anexa 3) pe e-mail, se va desfășura în zilele de marți 06.04.2021 de la ora 08:00 până joi 08.04.2021.

Beneficiarii ajutoarelor de încălzire care nu pot accesa electronic documentele de pe site-ul societății pot ridica borderourile / Anexa 3 de la sediul societății în intervalul marți 06.04.2021, miercuri 07.04.2021 și joi 08.04.2021 între orele 08:00 – 16:00 sau pot să transmită datele la numerele de telefon: 0257/307781, 0257/307780 în intervalul de mai sus.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad


  1. Solicitanții ajutorului pentru încălzire, completează formularele ridicate de la SC CET Hidrocarburi SA Arad și le depun la centrele de preluare aparținând Serviciului Prestații Sociale al Consiliului Local Arad.
  2. Servicul Prestații Sociale verifică cererile și declarațiile pe proprie raspundere, astfel cum acestea au fost completate și întocmește dispozițiile de stabilire a cuantumului ajutorului acordat, sau după caz, de respingere a cererii acestuia, comunicând persoanelor solicitante aceste dispoziții, după ce au fost semnate de primar.
  3. Serviciul Prestații Sociale comunică furnizorului SC CET Hidrocarburi SA Arad situația centralizatoare a titularilor ajutorului de încălzire.
  4. Lunar, SC CET Hidrocarburi SA Arad, efectuează citirea contorului de energie termică și stabilește consumul înregistrat de contorul de branșament, punând la dispoziția administratorilor procesul verbal, anexa 6 și situația cu titularii ajutorului de încălzire, anexa 7. Aceste documente se vor distribui de către SC CET Hidrocarburi SA Arad prin punctele de lucru de la casierii, în perioada situată între a 5-a și a 6-a zi lucrătoare din lună.
  5. Administratorii vor defalca consumul pe apartamente, iar pentru titularii ajutorului de încălzire vor completa coloana 7 din situația cuprinsă în anexa 7, pe care o vor depune la punctele de consum de la casierii. Termenul este de două zile de la ridicarea procesului verbal de citire.
  6. SC CET Hidrocarburi SA Arad calculează cuantumul ajutorului pentru încălzire și întocmește situația centralizatoare cu ajutoarele efective, cuprinse în anexa 8, ce va însoții factura fiscală, care cuprinde consumul general, la nivel de asociație și după caz, suma de plată, calculată ca diferentă între valoarea consumului general de energie termică și suma totală a ajutoarelor de încălzire prevăzute în coloana 12 din anexa 8. Termen: până în data de 15 a fiecărei luni.
  7. SC CET Hidrocarburi SA Arad va depune anexele 8 la Serviciul Prestații Sociale, în vederea certificării acestora de către primar, apoi la D.G.M.S.F. Arad în vederea decontării sumelor cu titlu de ajutor, către SC CET Hidrocarburi SA Arad. Termen: sfârșitul lunii.