Prețuri și Tarife

Prețul local de facturare pentru energia termică din 01.04.2024

Prețul de facturare energie termică furnizată populației

398 lei/Gcal cu TVA

Prețul de facturare energie termică furnizată agenților aconomici
- agent primar -

830,22 lei/Gcal cu TVA

Prețul de facturare energie termică furnizată agenților economici

1156,06 lei/Gcal cu TVA

Prețul de facturare este în conformitate cu: HCLM nr. 591/2021; HCML nr. 165/2022

Tarife pentru prestări servicii

Nr. crt Denumire Prestație Tarife (TVA lei)
1 Aviz principiu de furnizare (racordare) 196,37
2 Aviz amplasament pentru: amplasare branșamente și racorduri utilități individuale, cu excepția celor de termoficare; amplasare, reparare modificare demolare construcții civile individuale; amplasare lucrări de organizare de șantier; amplasare lucrări de artă; planuri urbanistice, cu excepția PUZ, PUD 94,50
Aviz amplasament pentru: amplasare rețele, utilități, construcții de orice fel ce ocupă suprafețe extinse pe domeniul public 296,57
3 Avizare documentații contorizare terți 98,77
4 Aviz documentații instalații terți 245,72
5 Proiect contorizare energie termică a.c.c. + încălzire 320,11
6 Proiect contorizare energie termică încălzire 260,61
7 Proiect contorizare energie termică a.c.c. 216,58
8 Tarif orar de proiectare 44,86
9 Copii documentații 29,75
10 Tarif golire instalație 4,03
11 Tarif debranșare-rebranșare încălzire de la racordul imobilului 558,53
12 Tarif debranșare-rebranșare apă caldă de la racordul imobilului 524,98
13 Tarif de inventariere suprafețe echivalente termic pentru părți comune - subsol 1101,33
14 Tarif abonament service asociații de proprietari 5,22
Pentru cererile de inventariere SR/SET și aviz de amplasament taxa se va achita la depunerea solicitării.