Prețuri și Tarife

Prețul local de facturare pentru energia termică începând cu 15.02.2020

Prețul de facturare energie termică furnizată populației

280,77 lei/Gcal cu TVA

Prețul de facturare energie termică furnizată agenților aconomici
- agent primar -

318,09 lei/Gcal cu TVA

Prețul de facturare energie termică furnizată agenților economici

487,01 lei/Gcal cu TVA

Prețul de facturare este în conformitate cu HCLM nr. 49/2020

Tarife pentru prestări servicii

Nr. crt Denumire Prestație Tarife (TVA lei)
1 Aviz de furnizare (racordare) 198,00
2 Aviz amplasament 60,00
3 Avizare documentații contorizare terți 99.60
4 Aviz documentații instalații terți 248,40
5 Proiect contorizare energie termică a.c.c. + încălzire 320,11
6 Proiect contorizare energie termică încălzire 260,61
7 Proiect contorizare energie termică a.c.c. 261,58
8 Tarif orar de proiectare 25,20
9 Copii documentații 29,75
10 Tarif golire instalație 4,04
11 Tarif debranșare-rebranșare încălzire de la racordul omobilului 558,53
12 Tarif debranșare-rebranșare apă caldă de la racordul imobilului 524,98
13 Tarif de inventariere suprafețe echivalente termic pentru părți comune - subsol 925,49
14 Tarif abonament service asociații de proprietari 4,39
Pentru cererile de inventariere SR/SET și aviz de amplasament taxa se va achita la depunerea solicitării.