Lista Restanțierilor

Situația restanțierilor reprezintă soldul asociațiilor de proprietari/locatari la data de 31.03.2024, care înregistrează întârzieri la plata energiei termice pentru facturi emise până la data de 31.12.2023 și neîncasate la 31.03.2024 și penalizări calculate până la data de 31.12.2023 neîncasate la 31.03.2024.

În aceasta nu sunt cuprinse asociațiile care înregistrează restanțe la servicii și/sau penalități, a căror valoare este sub 10 lei.

Situația se actualizează lunar, după ce vor fi operate toate ordinele de plată aferente lunii de raportare.

Pentru recuperarea creanțelor, societatea noastră vine în întâmpinarea clienților prin aprobarea (la cererea acestora), a unor grafice de plată. Astfel, datoria acumulată poate fi eșalonată la plată. Acceptarea eșalonării nu înlătura calculul penalităților, acestea calculându-se până la data achitării integrale a debitului, dar nu maimult decat valoarea facturii pentru care au fost calculate.

În situația în care sumele nu sunt încasate, sau nu fac obiectul unui grafic de eșalonare (angajament de plată), societatea va proceda la debranșarea clienților în cauză.

Pe lângă disconfortul creat de lipsa încălzirii și a apei calde, pentru a fi rebranșați la rețeaua de termoficare, clienții trebuie să achite restanța sau prima rată din graficul de eșalonare, împreună cu taxa de rebranșare, care în prezent este de 503,02 lei pentru rebranșarea apei calde și 537,17 lei pentru rebranșarea încălzirii. După îndeplinirea acestor condiții, clinetul este rebranșat la rețeaua de termoficare în termen de 3 zile de la efectuarea plații. După ce creanța a îndeplinit condițiile de exigibilitate, clientul restanțier va fi acționat în judecată, situație care atrage după sine și alte cheltuieli suplimentare, pe care nu ni le dorim.

Pentru nelămuririle legate de componenta soldului, vă puteți adresa telefonic la numerele: 0257-307781, 0257-307776 sau la sediul societății – Biroul Relații cu Publicul, conform programului afișat pe pagina de contact, sau la tel. 0257-307775.