Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimate client,

Începând cu data de 28 mai 2018 se aplică Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Identitatea și datele de contact ale operatorului:  Operatorul este SC Centrala Electrică de Termoficare SA Arad, denumit în continuare SC CETH Arad SA cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu, nr. 65-71 Cod fiscal RO26176052, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/1141/02.11.2009; telefon 0257307766, e-mail contact@cetharad.ro

Responsabilul cu pretecția datelor cu caracter personal: Pentru a asigura conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal s-a desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Acesta poate fi contactat la telefon 0745069746 sau la adresa de e-mail camelia.mos@cetharad.ro

Categoriile de date cu caracter personal vizate: În relațiile contractuale și activitățiile comerciale pe care le desfășurăm, prelucrăm date cu caracter personal furnizate de clienții societății, respectiv de potențialii clienți, beneficiari, respectiv potențiali beneficiari ai contractelor de furnizare a energiei termice sau a contractelor de prestări servicii și lucrări.

Datele cu caracter personal, colectate, prelucrate și stocate de societate, pentru încheierea și derularea contractelor de furnizare a energiei termice, respectiv a contractelor de prestări servicii sau lucrări, constau în: nume, prenume, adresă poștală, domiciliu, cod numeric personal.

Scopul Prelucrării datelor cu caracter personal: principalele scopuri ale prelucrării datelor personale sunt:

·         Încheierea și derularea contractului de furnizare a energiei termice (apă caldă și căldură);

·         Emiterea facturilor privind consumurile lunare;

·         Identificarea clienților/potențialilor clienți și beneficiari ai contractelor de furnizare a energiei termice;

·         Încheierea contractelor de prestări servicii;

·         Transmiterea eventualelor notificări, oferte, somații și alte înștiințări legate de derularea contractelor.

Categoriile de destinatari și împuterniciți: informațiile legate de datele personale ale cliențiilor sunt destinate utilizării de către operator (SC CET Hidrocarburi Arad) și sunt comunicate următorilor destinatari:

·         Persoana vizată (client)

·         ANAF

·         Instanțe judecătorești (când e cazul)

Durata prelucrării: datele personale colectate de la clienții societății sunt păstrate pe toată durata de derulare a contractului și pe o perioadă de 10 ani de la data ultimului exercițiu financiar, pentru care contractul a fost activ. Păstrarea, stocarea și prelucrarea datelor personale ale clienților au la bază reglementări legale în viguare, respectiv legea serviciilor comunitare de utilități publice, legea serviciului public de alimentare cu energie termică, legea contabilității, legislația fiscală și legea arhivării.

Drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor personale:

1.       dreptul la informare – clienții societății a căror date au fost solicitate au dreptul de a fi informați în legătură cu: datele de identificare ale responsabilului cu protecția datelor, scopul colectării, durata de stocare, destinatarii datelor cu caracter personal solicitate;

2.       dreptul la access, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării;

3.       dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

4.       dreptul de a fi informat în legătură cu consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal în cazul în care acestea sunt solicitate pentru încheierea contractelor de furnizare.

Salariații din cadrul SC CET Hidrocarburi Arad care prin natura sarcinilor de serviciu colectează, prelucrează, actualizează și stochează date cu caracter personal, au fost instruiți cu privire la obligațiile care le revin în legătură cu aceste activități, în conformitate cu Regulamentul 679/2016, toți semnând un angajament de confidențialitate legat de protecția datelor cu caracter personal.

Legat de stocarea datelor cu caracter personal la nivel de SC CET Hidrocarburi SA este constituită arhiva societății care funcționează în conformitate cu prevederile legii arhivelor naționale.

Pentru orice solicitare în legătură cu protecția datelor cu caracter personal puteți contacta SC CET Hidrocarburi SA Arad, e-mail camelia.mos@cetharad.ro, telefon 0745069746.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad