Declarații de Interese

Membrii Consiliului de Administrație aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor dindata de 21.04.2017