Condiții de Debranșare

Condițiile privind deconectarea / debranșarea de la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică (SACET)

Deconectarea unui apartament din imobil de la Serviciul de Alimentare Centralizat cu Energie Termică se face cu respectarea următoarelor condiții prevăzute de:

 • Legea 325/2006
 • Ordinul ANRSC 91/2007
 • HCLM Arad 109/2008
 • HCLM Arad 445/2016
 • HCLM Arad nr. 423/2018 – Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Arad, după cum urmează:
  1. Cererea (tipizat) depusă în intervalul 1 mai – 15 august al fiecărui an
  2. Acordul scris al vecinilor de apartament atât pe orizontală cât și pe verticală
  3. Acordul scris al Asociației, exprimat prin Hotărârea Adunării Generale, cu mențiunea expresă că proprietarii au luat act asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire.
  4. Anunțarea în scris, a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.
  5. Întocmirea unei documentații tehnice care reconsideră ansamblul instalațiilor termice, avizată de furnizor, conform Ordinului ANRSC 91/2007 art. 254, lit.g și HCLM Arad 423/2018 art.249, lit.g.
  6. Autorizație de construire, obținută în condițiile legii, care va ține cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condițiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influențate și să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini, conform Ordinului ANRSC 91/2007 art. 247 și HCLM 423/2018 art. 242.
  7. Condominiul să nu se afle în Zona Unitară de încălzire pentru care Autoritatea Administrației Publice Locale a stabilit că încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat (HCLM 109/2008 și 445/2016).

Deconectarea se efectuează numai de către operatorul care are și calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor cumulative impuse.

Deconectarea nu se poate realiza în timpul sezonuluide încălzire.

Cheltuielile de deconectare se suportă de către solicitant.

Deconectarea efectuată conform prevederilor legale nu exonerează proprietarul de plata către Asociație a unei cote – părți aferente ce-i revine din cheltuielile de energie termică consumată conform prevederilor art.38, alin.2 din Legea 325/2006.