Condiții de Debranșare

Condițiile privind deconectarea / debranșarea de la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică (SACET)

Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică a instituit principiul „Un condominiu – Un sistem de încălzire”, iar Ordinul ANRSC 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare u energie termică la art. 249 prevede în mod neechivoc că „deconectările individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectări anterioare intrării în vigoare a prezentului Regulament”.

În cazul în care, în condominiu există efectuate deconectări conforme cusituația descrisă mai sus, deconectarea unui alt apartament din imobil de la Serviciul de Alimentare Centralizat cu Energie Termică se face cu respectarea următoarelor condiții prevăzute de:

 • Legea 325/2006
 • Ordinul ANRSC 91/2007
 • HCLM Arad 109/2008
 • HCLM Arad nr. 59/2008 – Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Arad, după cum urmează:
  1. Cererea depusă în intervalul 1 mai – 15 august al fiecărui an
  2. Acordul vecinilor de apartament atât pe orizontală cât și pe verticală
  3. Acordul scris al Asociației, exprimat prin Hotărârea Adunării Generale, cu mențiunea expresă că proprietarii au luat act asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire.
  4. Anunțarea în scris a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.
  5. Întocmirea unei documentații tehnice care reconsideră ansamblul instalațiilor termice, avizată de furnizor, conform Ordinului ANRSC 91/2007 art. 254, lit.g și HCLM Arad 59/2008 art.253, lit.g.
  6. Autorizație de construire, obținută în condițiile legii, care va ține cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condițiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influențate și să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curatpentru vecini.
  7. Condominiul să nu se afle în Zona Unitară de încălzire pentru care Autoritatea Administrației Publice Locale a stabilit că încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat.

Deconectările parțiale nu sunt permise de lege.

Deconectarea se efectuează numai de către operatorul care are și calitatea de furnizor, în termen de 45 de zile de la data solicitării, după verificarea ocumentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor cumulative impuse.

Deconectarea nu se poate realiza în timpul sezonuluide încălzire.

Cheltuielile de deconectare se suportă de către solicitant.

Deconectarea efectuată conform prevederilor legale nu exonerează proprietarulde plata către Asociație a unei cote – părți aferente ce-i revine din cheltuielile de energie termică consumată confrom prevederilor art.38, alin.2 din Legea 325/2006.