Facturi

Facturi emise și neîncasate la 31.03.2024

Urmare a mai multor sesizări ale clienților privitor la erorile de listare a facturilor emise de către societatea noastră (nepotrivirea în pagină), venim cu următoarele precizări tehnice:

Pentru o listare corectă a facturilor CET Hidrocarburi primite prin poșta electronică, vă rugăm să selectați în procesul de listare ”Potrivește în funcție de dimensiunile hârtiei”, așa cum puteți vedea în imaginea de mai jos.

 

Vă mulțumim pentru sesizarea acestei probleme tehnice și vă asigurăm de sprijinul nostru în orice alte probleme pe care le întâmpinați, legat de relația dintre dumneavoastră și societatea noastră.

Serviciul de transmitere a facturii de energie termică și a celorlalte documente conexe unde este cazul (facturi, anexe, somații, etc.), prin intermediul poștei electronice pentru clienții SC CET Hidrocarburi SA Arad

Pentru a putea beneficia de acest serviciu, trebuie ca reprezentantul legal al clientului (persoană fizică sau persoană juridică) cu care societatea are încheiat un contract de furnizare a energiei termice, să trimită o solicitare la sediul SC CET Hidrocarburi SA Arad, formularul din fișierul de mai jos cu semnătură și ștampilă, prin oricare din următoarele mijloace de comunicare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    – poștă, la sediul SC CET Hidrocarburi SA Arad, B-dul Iuliu Maniu nr.65 – 71,                                                                                                                                                                                            – direct la registratură, la sediu menționat mai sus,                                                                                                                                                                                                                                        – e-mail la adresele: r.p@cetharad.ro, abonati@cetharad.ro,                                                                                                                                                                                                                          – fax la numărul 0257/270407.

Notă: În momentul în care ați aderat la acest serviciu, NU veți mai primi factura pe suport de hârtie. Revenirea la primirea facturii tipărite se va realiza în termen de maxim 30 de zile, de la data la care ați transmis solicitarea în acest sens.

INSTRUCȚIUNI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           – În solicitarea dvs. trebuie să menționați adresa validă de e-mail. În cazul unei erori, SC CET Hidrocarburi SA Arad nu poartă responsabilitatea netransmiterii facturii. Dacă intervin modificări privind adresa de e-mail este necesară o notificare,                                                                                                                                                                                                                   – Factura este transmisă și poate fi vizualizată în format PDF. Factura se consideră primită în momentul în care SC CET Hidrocarburi SA transmite e-mailul care conține un exemplar al acesteia și documentele atașate. În cazul în care apar erori în transmiterea / descărcarea documentelor, vă rugăm să contactați personalul societății prin e-mail sau telefon.

Lista facturilor neachitate se poate vizualiza, după număr cod / fișă client, pe site www.cetharad.ro/Comunicate/Facturi. Lista se actualizează lunar până la data de 15 ale lunii în curs pentru luna de consum anterioară.